advertise

با توجه به اهمیت و لزوم طرح ها و پروژه های عمرانی در کلانشهر اصفهان و تاثیر این امر در حرکت به سوی خدمت رسانی بهتر به شهروندان، آقای مهندس ایرج مظفر سرپرست معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در تاریخ نهم مرداد سال ۱۳۹۷ از غرفه شرکت نانو فراز سپاهان بازدید کردند و از محصولات دانش بنیان آن قدر دانی نمودند. طبق مذاکرات انجام شده مقرر گردید تا با مساعدت های ایشان در راستای زیباسازی و محافظت نماهای شهری عمومی از محصولات این شرکت استفاده نمایند.

بازدید جناب آقای مهندس مظفر معاون عمران شهری شهرداری اصفهان از غرفه شرکت نانو فراز سپاهان
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.