advertise

شرکت نانو فراز سپاهان با طرح نانو پوشش ضد آلودگی پایه آب برای حفاظت و آبگریزی سطوح سنگی در اولین فستیوال نوآوری در صنعت سنگ شرکت نمود. این رویداد به منظور توسعه و ترویج تبادلات در بازار دارایی فکری و تعامل هر چه بیشتر بین صاحبان نوآوری و فناوری با سرمایه گذاران و صنعتگران برگزار گردید.

فستیوال نوآوری در صنعت سنگ
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.