اخبار

کسب برترین ایده ی صادراتی دانش بنیان در سال ۱۳۹۳ در سازمان توسعه تجارت ایران

شرکت نانو فراز سپاهان افتخار برترین ایده ی صادراتی دانش بنیان را در اولین جشنواره معرفی ایده های صادراتی دانش بنیان وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب نمود.این جشنواره در سوم خرداد ماه سال ۱۳۹۳ در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار گردید. ... ادامه مطلب