advertise

فهرست مطالب

مراحل اجرای دیوارچینی
۱- چیدن دیوار آجری از گوشه ها یا رگه چینی
۲- تهیه ملات
۳- خیساندن آجرها
۴- گذاشتن اولین دور بستر ملات
۵- شمشه گذاری
۶- ایجاد ستون های آجری
۷- بریدن آجرها
۸- ستون ها را یک دور جلوتر از آجر بچینید.
۹- از ضخامت ده میلی متری ملات در ارتفاع و طول اطمینان حاصل کنید.
۱۰- قرنیس به دیوار اضافه کنید.
۱۱- یک دور از آجرها برای زیبایی استفاده کنید.
۱۲- ملات نهایی را در بسترها بزنید. ۱۳- محیط را تمیز کنید.


مراحل اجرای دیوارچینی

آجرچینی یکی از قابل دسترس ترین مهارت های ساخت و ساز است. با این حال، کار سبکی نیست. ساده ترین روش برای بدست آوردن نتایج مطلوب، انتخاب مصالح با کیفیت بالا از افراد و شرکت های اعتماد امری ضروری است. قبل از آغاز هر پروژه ای شما نیاز دارید تا تعداد آجرهای مورد نیاز را حساب کنید. آجرهای استاندارد دارای ابعاد ۲۱۵ mm* ۱۰۲.۵ mm* ۶۵ mm است. برای بدست آوردن تعداد آجرهای مورد نیاز باید یک بستر ۱۰ میلی متری را برای ملات در نظر بگیرید. بنابراین به ارتفاع و طول آجر ده میلی متر افزوده می شود و اندازه هر آجر در محاسبات به ۲۲۵mm* ۱۰۲.۵ mm* ۷۵mm تغییر می کند. با وجود سادگی، به علت نقش اساسی دیوار چینی در عایق صوتی و حرارتی کردن ساختمان، جلوگیری از ریزش ساختمان، عمر بالا و مقاومت در برابر وقایع طبیعی و زلزله؛ این فرایند باید صحیح صورت بگیرد. مراحل دیوار چینی با آجر دارای یازده مرحله اصلی است:


مراحل اجرای دیوارچینی

آجرچینی یکی از قابل دسترس ترین مهارت های ساخت و ساز است. با این حال، کار سبکی نیست. ساده ترین روش برای بدست آوردن نتایج مطلوب، انتخاب مصالح با کیفیت بالا از افراد و شرکت های اعتماد امری ضروری است. قبل از آغاز هر پروژه ای شما نیاز دارید تا تعداد آجرهای مورد نیاز را حساب کنید. آجرهای استاندارد دارای ابعاد ۲۱۵ mm* ۱۰۲.۵ mm* ۶۵ mm است. برای بدست آوردن تعداد آجرهای مورد نیاز باید یک بستر ۱۰ میلی متری را برای ملات در نظر بگیرید. بنابراین به ارتفاع و طول آجر ده میلی متر افزوده می شود و اندازه هر آجر در محاسبات به ۲۲۵mm* ۱۰۲.۵ mm* ۷۵mm تغییر می کند. با وجود سادگی، به علت نقش اساسی دیوار چینی در عایق صوتی و حرارتی کردن ساختمان، جلوگیری از ریزش ساختمان، عمر بالا و مقاومت در برابر وقایع طبیعی و زلزله؛ این فرایند باید صحیح صورت بگیرد. مراحل دیوار چینی با آجر دارای یازده مرحله اصلی است:
۱- چیدن دیوار آجری
از گوشه ها یا رگه چینی روش های نقطه برداری، خط زنی و گچ ریزی برای اطمینان از صحت کاری که می خواهیم انجام دهیم وجود دارد. ابتدا بدون قرار دادن هیچ ملاتی، آجرها را بین دو ستون قرار دهید. از خط ریسمان برای کشیدن خط راهنمای مستقیم در آجر بیرونی بین دو آجر استفاده کنید.
۲- تهیه ملات
سپس پنج سهم از ماسه و یک سهم از سیمان را مخلوط کنید. پس از بدست آوردن پودر جامد یکدست، یک گودال داخل آن ایجاد کنید. آب به آن اضافه کنید و هم بزنید. افزودن آب را تا جایی ادامه دهید که یک ساختار نرم و یکدست بدست آید. بافت مواد نباید بیش از حد شل باشد.
۳- خیساندن آجرها
این عمل با عنوان زنجاب کردن بلوک شناخته می شود. خیساندن بلوک قبل از بکاربردن آن امری ضروری و مهم است. خیس کردن آن ها قبل از ملات کشیدن، جذب شیره بلوک و آب ملات را به حداقل می رساند. بنابراین، سوختن و شکستگی ملات اتفاق نمی افتد.
۴- گذاشتن اولین دور بستر ملات
در مرحله اول یک الی دو سانتی متر از ملات را به خط راهنمای مورد نظر اضافه کنید. از یک طرف شروع کنید و آجر را بچینید. پس از آن که ردیف اول آجر را چیدید؛ به آن ضربه بزنید تا در بستر قرار بگیرد. در ردیف های بعدی پس از ملات کشیدن آجر را در یک خط صاف قرار دهید. این فرایند را ادامه دهید تا به ارتفاع مورد نظر برسید.


۵- شمشه گذاری
شمشه شی فلزی بلند است که با اتصال به شاقول می توان از هم راستا بودن دیوار اطمینان حاصل کرد. برای این کار باید دو شمشه به دو طرف دیواری که میخواهیم بکشیم وصل کنیم. این شمشه ها با گچ به سقف و زمین وصل می شوند. سپس با ریسمان تراز شده و مراجل بعدی انجام می شود.
۶- ایجاد ستون های آجری
در محل هایی که می خواهید ستون ایجاد کنید، دو آجر عمود بر هم بگذارید. همان طور که یک ردیف آجر اضافه می شود، افزودن دو آجر عمود بر هم را ادامه دهید. زیرا ستون باید حداقل یک ردیف بالاتر از ردیف آجرهایی که میچینیم باشد.
۷- بریدن آجرها
هنگام ساختن ستون ها، نیمی از آجر اضافی است که باید در هر دوره پس از محکم شدن، بریده شوند. برای ایجاد برش، یک آجر در کنار آن قرار دهید. تکیه گاه را در نقطه شکاف قرار دهید و و با چکش به سر آن بکوبید. نیمه آجر باید با حرکت اول جدا شود.
۸- ستون ها را یک دور جلوتر از آجر بچینید.
ارتفاع ستون ها حداقل باید یک ردیف بیش تر از ردیف آجرها باشد. حین ساخت ریسمان را پس از پایان هر ردیف به ردیف بالاتر منتقل کنید. ریسمان باید روی ملات بالایی قرار بگیرد. برای اطمینان از صحت کار دقت کنید که انتهای هر آجر باید در مرکز آجر زیرین خود باشد.
۹- از ضخامت ده میلی متری ملات در ارتفاع و طول اطمینان حاصل کنید.
اتصالات عمودی و افقی ملات باید حتما ارتفاع ده میلی متری داشته باشند. در آجر با اندازه استاندارد، باید ارتفاع آجر زیرین تا سطح زیرن آجر بالایی ۷۵ میلی متر باشد. اگر آجرهای شما رطوبت ملات را جذب می کنند الزامی ست مرحله ۱۰ را تکرار کنید.
۱۰- قرنیس به دیوار اضافه کنید.
ممکن است وقتی ارتفاع ستون ها به حد مشخصی رسید، بخواهید قرنیس به دیوارها اضافه کنید. این کار را می توان با افزودن یک ردیف آجر از کناره به ملات انجام دهید و سطح کار را زیباتر کنید.
۱۱- یک دور از آجرها برای زیبایی استفاده کنید.
افزودن یک ردیف عمودی آجر کنار ردیف های افقی آجرها، باعثت افزودن زیبایی به آجرچینی می شود. برای حفظ یکنواختی، از ریسمان ثانویه استفاده شود.
۱۲- ملات نهایی را در بسترها بزنید.
به منظور پایان کار، ملات اضافی را در فاصله های بین آجرها بزنید و آن را با درزگیر آجر به همه قسمت ها بزنید. از خطوط افقی شروع کنید و به طور عمودی به پایان برسانید. زیرا حذف ملات اضافی از این روش ساده تر است.
۱۳- محیط را تمیز کنید.
در نهایت یک برس روی دیوار تمام شده بکشید. هر ملاتی که روی زمین ریخته یا اتفاقی به دیواره ها ریخته است را قبل از خشک شدن پاک کنید. می توانید از آب برای شستن زمین استفاده کنید اما دقت کنید که آب از دیواری که تازه ساخته اید دور بماند.


نانو فراز سپاهان
نانو فراز سپاهان
نانو فراز سپاهان