advertise

فهرست مطالب

محاسبه تعداد آجرهای مورد نیاز در یک ساختمان
تعداد آجر برای دیوارهای ضخیم نیمه آجری
تعداد آجر برای دیوارهای ضخیم تک آجری
محاسبه تعداد آجر برای پایه های آجری و ستون ها


محاسبه تعداد آجرهای مورد نیاز در یک ساختمان

یکی از دشوارترین جنبه های ساخت یک سازه آجری، برآورد تعداد آجرهای مورد نیاز است. اگر تعداد آجرها کم باشد، به طور بالقوه پروژه شما را به تاخیر می اندازد. این در حالی ست که اگر بیش از حد مورد نیاز سفارش دهید، هزینه زیادی را از دست خواهید داد. در یک دیوار تک لایه، برای محاسبه سطح، طول دیوار را در ارتفاع آن ضرب کنید. سپس مساحت را در ۶۰ ضرب کنید. به مقدار مورد نظر ۱۰% به ازای هدر رفت نیز اضافه کنید (مقداز نهایی آجر به ازای هر مترمکعب از رابطه زیر بدست می آید). مساحت = a*b تعداد آجر = ۶۰ * ۱.۱ * مساحت برای تعیین دقیق تر و صحیح تر تعداد آجرها، ابتدا باید کاربرد دیوار تعیین شود. آجرها کاربردهای متفاوتی دارند از ساخت دیوار برای باغ گرفته تا محوطه اطراف شومینه یا نمای خارجی منزل شما هر کدام روش متفاوتی برای تعیین تعداد آجر دارند.


تعداد آجر برای دیوارهای ضخیم نیمه آجری

این دسته از دیوارها ضخامتی معادل یک آجر دارند. آجرها از قسمت طولی قرار داده می شوند. اگر از آجرهای استاندارد استفاده می کنید، ضخامت آن ها ۶۵ میلی متر است. این دسته از آجرها برای آجرنمای بیرونی ساختمان ها نیز بکار می روند. همچنین جهت افزودن پایداری مضاعف به سامانه، در قسمت محکم دیوارهای داخلی نیز وصل می شوند. این دسته از دیوارها نباید با اهداف باربری یا ساخت سازه بکار بروند. این دسته از دیوارها امنیت ساختاری پایینی دارند. هر چه ارتفاع سازه افزایش میابد، پایداری آن کاهش میابد. به صورتی که این دیوارها اگر در معرض باد شدید قرار بگیرند به راحتی از بین می روند. بنابراین محدودیت های ارتفاعی برای ساخت این دسته از دیوارها باید وجود داشته باشد. پیشنهاد می شود ارتفاع این دسته از دیوارها از ۵۰۰ سانتی متر یا ۵ متر تجاوز نکند. با این حال، بهتر است قبل از اقدام به ساخت با متخصص مشورت شود. در این دسته از دیوارها به ازای هر متر مکعب از دیوار، ۶۰ عدد آجر باید در نظر گرفته بشود.


تعداد آجر برای دیوارهای ضخیم تک آجری

دیوارها با ضخامت دو آجر، ضخامتی به اندازه طول یک آجر دارند. بنابراین ضخامت آجر به ۲۱۵ میلی متر می رسد. این دیوارها از دو لایه مختلف تشکیل شده اند. این دو قسمت بین واحد header و قسمت طولی متناوب هستند. قسمت طولی با لبه بلند خود گذاشته می شود و حداقل به اندازه دو آجر ضخامت دارد. قسمت header، در معرض قسمت سمت کوتاه آجر است. این قسمت یکپارچگی ساختاری دیوار را تضمین می کند. این دسته از دیوارها مستقل بوده و برای هر دیواری با ارتفاع بیش از ۶۰۰ سانتی متر یا ۶ متر پیشنهاد می شوند. تعداد آجرها در این دسته از دیوارها دو برابر مقدار قبلی است. یعنی به ازای هر مترمکعب، ۱۲۰ آجر نیاز است. تعداد آجر= ۱۲۰ * ۱.۱ * مساحت


محاسبه تعداد آجر برای پایه های آجری و ستون ها

ستون ها ساختارهای عمودی هستند که مقاومت مضاعفی را به دیوارها اضافه می کنند. به طور عام به عنوان نگه دارنده به کار می روند. آن ها مستقل هستند و هر ساختمانی ممکن است چندین ستون با توجه به اندازه آن نیاز داشته باشد. مثلاً دیوارهای ضخیم نیمه آجری به دو ستون (هر کدام در انتهای سازه) نیاز دارند. اگر طول یک دیوار نیمه ضخیم از ۴ متر تجاوز کند، آنگاه به ستون های میانی نیز جهت پشتیبانی کردن از استحکام دیوار نیاز داریم. برای ستون های دیوارهای نیمه ضخیم به ۱۴ آجر و ستون های دیوارهای ضخیم به ۳۴ آجر در هر متر مکعب نیاز داریم. بنابراین با توجه به اطلاعات بالا اگر بخواهیم تعداد آجرها را در یک دیوار ۶ متر طول و ۵/۱ متر ارتفاع نیمه ضخیم حساب کنیم، به صورت زیر پیش می رویم: چون طول دیوار بیش از ۴ متر است به ۳ ستون نیاز داریم. تعداد کل آجرهای خود دیوار: تعداد آجرها= ۶۰ * ۱.۱ * ۶ * ۱.۵ تعداد آجرها در سه ستون: ۳ * ۱۴ * ۱.۵ = ۶۳ با در نظر گرفتن هدر رفت ۱۰% آجر در ستون داریم: ۶۳ * ۱.۱ = ۶۹.۳ پس کل تعداد آجرها در هر ستون عبارت است از: ۷۰ مجموعا به ۵۹۴+۷۰=۶۶۴ عدد آجر برای ساخت یک دیوار با ارتفاع یک و نیم متر و طول شش متر نیاز داریم.