گالری تصاویر
PHOTO GALLERY
نمایشگاه اتاق بازرگانی و جامع ساختمانی اصفهان 97

بازدید مسئولان شهرداری اصفهان و هیئت همراه از غرفه سرکت نانو فراز سپاهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مرداد ماه 1397

نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری (ICS2017) اصفهان مرداد ماه 1396

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال 97
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان 96
بازدید دانش آموزان نخبه استان اصفهان از شرکت نانو فراز سپاهان جهت آشنایی با مفهوم کلی کارآفرینی با تمرکز بر کار آفرینی بانوان
نمایشگاه استارتکس 97