لیست کامل آدرس و شماره های تماس کارخانه های آجر اصفهان

فهرست مطالب

لیست کارخانه های آجر اصفهان

نام کارخانهآدرستولیداتتلفنایمیل/ آدرس شبکه مجازیآدرس سایت
آجر اسپادانااصفهان، خیابان صائب شمالی، مقابل آرامگاه صائبآجرنما، آجرنما کرکره­ای،آجر قزاقی031-32352649 09130007963Ajorespadana.co@gmail.com  www.espadanabrick.ir
تینا سفال اصفهاناصفهان، حاده حبیب آباد، کیلومتر 8، فرعی صنعتآجرنما، مصالح ساختمان031-45882737 031-45882850-3 فکس: 031-45882742info@tinasofal.ir  www.tinasofal.ir
آجر اصفهان نمااصفهان، جاده اصفهان نائین، کیلومتر 22، محمود آباد قهاب، یک کیلومتر بعد از پاینه شرقآجرنما، مصالح ساختمان031-38788105 09131136103 فکس:031-38788108info@esfahannamabrick.com  www. esfahannamabrick.com
آجر ماشینی دیانا سفال اصفهاناصفهان، حبیب آباد، جاده دولت آباد، کیلومتر 6، سمت چپ، فرعی رنگ رامینآجر ماشینی و فشاری031-45836971-2 09131196212 فکس: 031-45838355-8info@diyana-brick.ir  www.diana-brick.ir
آجرنما صادقیاصفهان، میدان احمد آباد، خیابان جی، نبش کوچه پنجم، پلاک 88آجر نسوز031-32289307Ajorsadeghi.ir  
ماهاناصفهان جاده حبیب آباد، نرسیده به روستای علی آباد، خیابان صنعتآجرنما، مصالح ساختمان031-45882512-3Mahanbrick1369@gmail.com  
ساحل 1 اصفهاناصفهان، جاده حبیب آباد، کیلومتر 5 جاده زینبیه به طرف حبیب آباد، خیابان شهید شالباف، دوراهی سمت چپآجر ماشینی و فشاری، مصالح ساختمان، آجرنما، آجر قزاقی، آجر بهمنی، لفتون، آجر نسوز، آجر تونلی09133191173 09134307040 031-35493133-6https://www.instagram.com/ajorsahel1 /https://sahelbrick.ir/  
مریخی پوراصفهان، جاده حبیب آباد، کیلومتر 5، باسکول سید الشهدا، خیابان شالباف  آجر سفالی، مصالح ساختمان، تام آجر نمای زرد، آجر نمای قرمز، آجر نمای گلبهی031-35493075 09133137740 09131142216info@tambrick.com  http://www.tambrick.com/fa/  
آجرنما چیناصفهان، جاده حبیب آباد، کیلومتر 6، فرعی شالباف  آجر ماشینی و فشاری، آجرنما، مصالح ساختمان، آجرهای شاموتی، آجرهای سفید، طوسی، قهوه ای، گلبهی و پرتقالی، قرمز، مشکی و زرد، آجر انگلیسی، آجر رستیک، آجرهای هندمید، مدل دار و تایل نما، آجرهای کف فرش031-35493001-6    info@nemachin.com   https://www.instagram.com/nemachinco/ https://t.me/nemachinco  https://namachin.ir/  
آجرباشیاصفهان جاده حبیب آباد، کلیومتر 3، نبش خیابان شالبافآجر نسوز، آجرنما، آجرنما نسوز، مصالح ساختمان، دکوراسیون، معماری و نما031-35542509 09139090540 09139050039ajorbashi@yahoo.com https://www.instagram.com/ajorbashi/  
کارخانه آجر سجاداصفهان، جاده نائین، کیلومتر 22، روبه روی پمپ بنزین قائماجر ماشینی و فشاری، مصالح ساختمان، آجرلفتون09131197390 فکس: 03138788350sajadbrick@gmail.com https://www.instagram.com/sajadbrick/  Sajadbrick.com
آجرنمای امیناصفهان، خیابان پروین شمالی، کنارگذر، بعد از پل آزادگان، رو به روی پمپ بنزین، نبش کوی مهر 83آجرنما، آجرسفال، آجرلفتون، آجر سنتی، آجر سه گل، آجر زبره، مصالح ساختمان09139643356 09031303356Amin.brick97@gmail.com https://www.instagram.com/amin_brick_sales_office/  
شرکت شهرزاداصفهان جاده دولت آباد، کیلومتر 8، خیابان بوعلی سینا 44آجرنما، مصالح ساختمان، آجر نسوز پلاک، تایل، کف فرش، آنتیک، آجر رستیک031-45837080 09134566317 فکس: 031-45386337Shahrzadbrick1@gmail.com Info@shahrzadbrick.com   https://www.instagram.com/shahrzad.brick/  www.shahrzadbrick.com
شرکت آتی مروارید پردیساصفهان، میدان 25 آبان، خیابان کاوه، مجتمع صاحب الزمان، واحد 5آجر سفالی031-34476046
کارخانه آجر مجوف اصفهان و گیتی اصفهانکارخانه 1: اصفهان، کیلومتر 6 بزرگراه آزادگان، خیابان 26 کارخانه 2: کیلومتر 7 بزرگراه آزادگان، خیابان 34، جنب کارخانه گچ اصفهانآجر ماشینی و فشاری مصالح ساختمان031-32229270 031-32228798 031-32201393 09133093327mansoori@mojavaf.com kadkhodaee@mojavaf.com  http://www.mojavaf.com/  
کارخانه نقشینه اصفهاناصفهان، جاده حبیب آباد، کیلومتر 5، جاده شالبافآجرنما، مصالح ساختمان09131186534 09134106461 031-35493091-5 فکس: 35493090naghshinehbrick@gmail.com  https://naghshinehbrick.com/  
آجر صدف و مریم/ آجر سیدیناصفهان، جاده دولت آباد، کلیومتر 8، شهرک صنعتی دولت آباد، ابتدای خیابان 15آجرنما، مصالح ساختمان031-45836443 031-45839166 09131760669 فکس:  031-45836445https://sadafbrick.ir/  
صائب 1اصفهان منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بوعلی سینا، روبروی باسکول، انتهای جادهآجر سفالی، آجر سفال تیغه ای، مصالح ساختمان03145836258 09131117341 09131136852 فکس: 03145837453–  http://www.ajorsaeb1.com/home/  
زمان اصفهاناصفهان، جاده دولت آباد، کیلومتر 2آجر ماشینی و فشاری، آجر نما ، آجر سفالی، مصالح ساختمان، واردات و صادرات کالای ساختمانی09135742230 031-35559400m.mirzaeidomabi@gmail.com  
سهنداصفهان منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بهارستانآجر سفالی، آجر سفال تیغه ای، مصالح ساختمان09131884996 09131184926 031-45837074info@sahandbrick.com  http://www.sahandbrick.com/  
خوش نما صفاهاناصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، ابتدای خیابان شهریارآجرنما، مصالح ساختمان، آجر نسوز نما، آجر نما شیل، آجر نما گلبهی، آجر نما زرد و آجر نما لعابی۰۹۱۳۰۲۵۴۱۷۰ ۰۹۱۳۳۰۱۴۱۷۰ فکس: ۰۳۱۴۵۸۳۷۹۴۳ https://khoshnamasafahan.com/  
اشراقیاصفهان، جاده دولت آباد، خیابان بوعلی سیناآجر سفالی ، آجر نسوز ، آجر سفال تیغه ای ، مصالح ساختمان031-45836470
به نمااصفهان، شهرک صنعتی دولت آباد، خیابان قپانچیآجر سفالی ، آجر ده گل ، مصالح ساختمان ، لفتون09134055216 09139750198aminmobasseri@gmail.com  www.Tohidsofal.com  
سعادتاصفهان، جاده حبیب آباد، کیلومتر 5، خیابان شالبافآجرنما، مصالح ساختمان، آجر نسوز و لفتون، آجر لعاب دار، کف فرش09131160507 ۰۹۱۳۱۲۹۸۴۰۴ ۰۳۱۳۵۴۹۳۰۱۵Rasoulsaadat2015@gmail.com https://www.instagram.com/ajoor_saadat/  
متین فر 4اصفهان، جاده حبیب آباد، خیابان شالبافآجرنما، مصالح ساختمان09133145747 031-35493188 فکس: 031-35493187info@matinfarbrick.com  
کارخانه آجر گیتی اصفهاناصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34آجر سفالی، مصالح ساختمان، بلوک سقف، تیرچه سفالی، تیغه دیواری03133804890 03133804891 03133804892 03133804080 فکس: 0313804893mansoori@mojavaf.com kadkhodaee@mojavaf.com  http://www.mojavaf.com/  
کارخانه آتش پویان سپاهاناصفهان، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه، فاز 3، خیابان دهم، پلاک 1/6آجر نسوز، مصالح ساختمان، تولید کننده فراورده های نسوز صنعتی031-52373072 031-52373924 031-52373925 فکس: 031-52373469https://www.instagram.com/atash_pooya/  https://www.atashpooya.com/  
رفیعیاصفهان، جاده حبیب آباد، خیابان شالبافآجر سفالی، آجر نسوز، آجر سفال طیغه ای، مصالح ساختمان031-35493098
آجر سفال امیر اصفهاناصفهان، جاده حبیب آباد، خیابان شالبافآجر سفالی، آجر سفال تیغه ای، مصالح ساختمان031-35493041
کارخانه آجر اصفهان فتاحیاصفهان.منطقه صنعتی دولت آباد.خیابان بوعلی سینا(۴۴).کارخانه آجر اصفهان فتاحیآجر سفالی، ماشینی و آجرنما، مصالح ساختمان۰۳۱۴۵۸۳۶۶۶۶ ۰۳۱۴۵۸۳۷۷۷۷ ۰۳۱۴۵۸۳۸۸۸۸ ۰۹۱۳۳۱۸۵۵۴۰ فکس: ۰۳۱۴۵۸۳۶۸۲۱ info@isfahanbrick.ir isfahanbrickfattahi@gmail.com  https://isfahanbrick.ir/  
آجرنما و سنگ نقش جهاناصفهان، بهارستان، جاده قلعه شور، تقاطع خیابان فرهنگ و فرزانگانآجر نما ، آجرنمای ساختمانی ، مصالح ساختمان ، سنگ نمای ساختمان09136669070 031-36809215
تجربه مشتریان
TESTIMONIAL
سوالات متداول
FAQ

آیا برای خرید سوال دارید ؟
مشاوران ما در خدمت شما هستند

دیدگاه ها
COMMENTS

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.