راهنمای مصرف

نانو فراز سپاهان

راهنمای

مصرف کنندگان

ردیفنام محصول چیست؟این محصول برای چه سطحی مناسب است؟این محصول برای استفاده روی چه سطحی ممنوع است؟این محصول چه ویژگی به سطح می‏دهد؟این محصول بعد از اجرا چه شکلی خواهد داشت؟ وضعیت ظاهری چگونه است؟این محصول چند متر را پوشش میدهد؟روش اجرا این محصول به چه صورت است؟این محصول با چه چیزی و چقدر رقیق میشود؟عمر محصول چه مدت است؟قیمت محصول برای رقیق آن و یا برای غلیظ است؟نوع بسته بندی برای ارایه به بازار چگونه استآیا شرکت نمونه کوچک جهت بررسی و انتخاب محصول ارایه می‏کند؟این محصول چه تاییدیه‏ های دارد؟بعد از اجرای نانو چه زمانی می‏توان سطح را تست کرد؟ این محصول چه تاییدیه های را اخذ کرده است؟
1NFS-104• آجررسی • چوب • دیوار رنگ شده • سیمان • بتن • هر سطحی که خواص ضد لکه و ضد نوشتار همراه با آبگریزی و روغن گریزی نیاز دارد. • برای مخلوط کردن با سیمان برای بند کاشی‌ها مناسب است.• بر روی سطوحی که جذب آب ندارند قابل استفاده نیست. • روی سطوحی که قرار است بعداً رنگ شوند مناسب نیست.• آبگریز- روغن گریز-ضد آب و ضد روغن و ضد لکه، ضد نوشتار، مقاوم به شوره قوی• لایه میکرو متری تشکیل میدهد. روی سطح امتحان کنید ممکن است زیر لایه تیره یا زنده‏تر شود.• هر یک کیلو با سه برابر آب ترکیب می‏شود و به طور کل بیست متر مربع را پوشش دهی می‏کند.• با قلم مو و پیستوله اجرا شود. حتما بعد از بیست دقیقه تکرار شود. • توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• با سه برابر آب نرم* رقیق شود. • برای گچ باید با 5 برابر آب رقیق شود.• حدود 5 سال• قیمت آمده در سایت قیمت غلیظ است. برای محاسبه قیمت هر یک کیلو محصول رقیق شده، قیمت داخل سایت را تقسیم بر 4 کنید تا قیمت یک کیلو رقیق را بدست آورید.• بسته بندی بصورت سطل یک کیلویی، سه کیلویی و هشت کیلوی می‏باشد.• نمونه 50 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری • نفوذ بذیری از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی • بررسی ضد شوره بودن پوشش • بررسی اثر دوغاب• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد از اجرا سطح را تست کنید.
2NFS-2028IMP• آجر نسوز • سنگ با جذب آب • لایمستون • تراورتن • بتن • سیمان • هرسطح دارای جذب آب که بخواهیم آن را ضد آب و مقاوم به آب کنیم.• بر روی سطوحی که جذب آب ندارند قابل استفاده نیست، مثل گرانیت و مرمریت• آبگریز و ضد لکه • برای سطوح سنگی مثل لایمستون و یا آهکی متمایل به مرمریت خواص ضد فرسایش دارد.• بدون تشکیل لایه و با قدرت نفوذ بالا تا عمق یک سانتی متر • هیچ تغییر رنگی روی سطح ندارد.• هر یک کیلو با سی برابر آب ترکیب می‏شود و به طورمیانگین صد متر مربع را پوشش دهی می‏کند.• با قلم مو و پیستوله اجرا شود. حتما در لحظه خیس روی خیس چهار دست اجرا شود و دیگر روی آن برنگردند. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• با سی برابر آب نرم رقیق شود.• تست استاندارد لوله رایلم این محصول تا بعد از 10 سال همچنان عدم جذب آب را نشان می‏دهد.• قیمت‏ برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد. . برای محاسبه قیمت هر یک کیلو محصول رقیق شده، قیمت داخل سایت را تقسیم بر 31 کنید تا قیمت یک کیلو رقیق را بدست آورید.• بسته بندی ربع و یک و بیست کیلویی می‏باشد.• نمونه 120 میلی‏لیتر به صورت رقیق موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری • میزان عمق نفوذ • میزان نفوذ بخار آب • بررسی اثر دوغاب• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
3NFS-200SP• سطوح با جذب پایین مثل سنگ مرمریت، تراورتن و فلز • هر سطح با جذب آب پایین که بخواهیم آن را ضد شوره و ضد آب کنیم.-• آبگریز قوی • برای سطوح سنگی مثل مرمریت خواص ضد فرسایش دارد.• نفوذی و بدون تشکیل لایه• هریک کیلو چهل متر مربع را پوشش دهی می‏کند.• اسپری و سپس پولیش. در صورت نیاز به رقیق سازی با حلال 402 و یا تینر 3000 این کار را انجام دهید. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی است. خالص روی سطح اسپری شود• حدود 2 سال• قیمت آمده در سایت‏ برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد.• بسته بندی ربع، یک و بیست لیتری می‏باشد.• نمونه 50 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
4نانو شیشه EC-211• شیشه ساختمان و ماشین-• آبگریز می‏کند • کمک می‏کند سطح راحت‏تر تمیز شود و نیاز به شوینده نداشته باشد و با یک دستمال کشی ساده تمیز شود.• بدون تشکیل لایه• هریک کیلو چهل متر مربع را پوشش دهی می‏کند• اسپری و سپس پولیش دهید. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید• بدون رقیق سازی است و خالص روی سطح اسپری شود.• حدود 1 سال• قیمت‏ آمده در سایت برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد.• بسته بندی ربع و یک و بیست لیتر می‏باشد.• نمونه 50 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
5نانو چوب-EC-311• سطوح چوبی رنگ شده مثل درب حمام و دستشویی و هر سطح چوبی رنگ شده و چوب خام، ام‏دی‏اف و نئوپان استفاده می‏شود.-• ضد آب و ضد تورم، ایجاد آبگریزی و عدم تورم، ضد پوسته پوسته شدن رنگ و چوب• نفودی و بدون تشکیل لایه• هر یک کیلو برای 25 متر طول ام‏دی‏اف و یا 4 متر مربع چوب خام و یا 40 متر مربع چوب رنگ شده بکار می‏رود.• قلم مو و یا اسپری. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی است و خالص روی سطح اسپری شود.• تا زمانی که نانو روی چوب باشد خواص ضد تورم را دارد. اگر روی چوب رنگ شده اجرا میکنید بهتر است هر 6 ماه یکبار شارژ کنید.• قیمت‏ آمده در سایت برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد.• بسته بندی ربع و یک و بیست لیتر می‏باشد.• نمونه 50 میلی‌لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
6NFS-290 چند منظوره• سطوح آجری (مخصوصاً رنگ تیره) • سنگ های شوره دار • هر سطح با جذب آب پایین-• آبگریزی قوی • ضد فرسایش • ضد شوره • زنده کردن زیر لایه• نفوذی و بدون تشکیل لایه • زنده شدن زیر لایه• هر یک کیلو بسته به سطح، حدود 4 تا 10 متر مربع را پوشش‌دهی می کند.• قلم مو و یا اسپری. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی• حدود 5 سال• قیمت آمده در سایت قیمت آماده به مصرف است.• بسته‌بندی یک و بیست لیتری می‌باشد.• نمونه 50 میلی‌لیتر آماده به مصرف موجود است.گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش یک هفته پس از اجرا، تست شود.
7شوینده شوره و دوغاب BIOCLEAN-331• آجر • بتن • سیمان • برای سنگ، رقیق و با احتیاط استفاده شود. • کلیه سطوح مصالح ساختمانی و ... که نیاز به رفع دوده و چربی و شوره از روی سطح باشد.• روی سطوحی که احتمال واکنش با آن را می‏دهید استفاده نکنید.• تمیز کردن شوره، دوغاب، دوده، چربی و جرم و مواد شیمیایی از سطح• بدون تغییر رنگ و در مدت ده روز در محیط زیست تجزیه می‏شوند.• هر یک کیلو سه تا پنج مترمربع را پاک و تمیز می‌کند.• قلم مو و یا اسپری. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی است و خالص روی سطح اسپری شود یا با قلم مو اجرا شود.• شوینده فقط جهت رفع شوره و جرم و دوغاب است و عمر دراز مدت مطرح نمی‏باشد.• قیمت‏ آمده در سایت برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد. • این محصول بسته 4 لیتری و 20 لیتری دارد.-• نمونه 250 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.-• تا خشک شدن سطح صبر کنید و سپس نتیجه را ببینید.
نانو فراز سپاهان

سوالات

مصرف کنندگان

سوالات متداول

سوالات پرتکرار از سوی کاربران

1. آیا شرکت به مشتری در مورد روش تامین مواد و معرفی اجراکار ماهر کمک می‏کند؟

شرکت یک لیست کامل از همکاران خود در تمام ایران دارد و طبق آن، مشتریان گرامی را راهنمایی خواهد کرد.

2. چگونه هزینه پوشش ‏دهی یک متر مربع را محاسبه کنیم؟

برای شروع محاسبه لازم است بدانید هر یک کیلو از هر محلول آبی حدود 5 مترمربع را پوشش ‏دهی می‏ کند و هر یک کیلو محلول غیرآبی بیش از 10 متر مربع را پوشش دهی می کند. طبق این قاعده می توانید برای هر محصول محاسبات قیمت یک متر را بدست آورید.
به طور مثال: هر یک کیلو نانو پوشش 104-NFS بعد از رقیق سازی تبدیل به 4 کیلو می‏شود (چون با سه کیلو آب رقیق می‏شود)، حالا اگر 4 کیلو را ضربدر 5 مترمربع کنیم عدد بیست به دست می‏ آید، پس یک کیلو نانو پوشش حدود 20 متر مربع را پوشش‏ دهی می‏کند. قابل ذکر است این میزان پوشش ‏دهی برای سطوح آجری که جذب بالایی دارند در نظر گرفته شده و برای سطوح سنگی میزان پوشش ‏دهی خیلی بیشتر است.
حالا قیمت یک کیلو آمده در سایت را تقسیم بر متراژ کنید. یعنی اگر قیمت یک کیلو نانو پوشش 160 هزار تومان باشد و 20 مترمربع را پوشش می‏ دهد، هر متر مربع 8هزار تومان برای مشتری هزینه دارد. البته باید هزینه داربست و یا افراد صخره نورد و نیز شستشو نمای کثیف هم به کل هزینه ‏ها اضافه ‏شود.

3. آیا نانو پوشش‏ ها جایگزین ایزوگام و رنگ استخری هستند؟ آیا می ‏توان از نانو پوشش‏ های نفوذی در استخر استفاده کرد؟

این محصولات در کارخانه شرکت نانو فراز سپاهان به طور تخصصی برای ضد آب و لک کردن نمای ساختمان مورد استفاده قرار می‏ گیرند. حتی برای دیوارهای عمودی که باران‏ خور هستند بسیار مناسب می ‏باشند و بارانی با سرعت بالا را دوام می‏ آورند و مانع ورود آب به داخل ساختمان می ‏شوند. هیچ نانو پوششی جایگزین ایزوگام و رنگ استخری نمی ‏باشد، ولی قبل از اجرای رنگ استخری در قسمت زیر لایه جهت جلوگیری از تبله کردن رنگ استخری و یا مخلوط با رنگ کاربردی مناسب می ‏باشد.

4. نحوه خرید و ارسال بار چگونه است؟

شما می‏توانید از قسمت نمایندگان سایت لیست نمایندگان شرکت را ببینید و از طریق نمایندگان خرید کنید.

5. رزومه شرکت در چه زمینه‏ ای می ‏باشد؟

گروه متخصصین نانو فراز سپاهان با هدف طراحی و تولید پوشش‏های محافظتی و آبگریز با تکنولوژی نانو و تمرکز بر حفظ محیط زیست در سال 1390 فعالیت خود را به عنوان اولین ارائه دهنده پوشش ‏های نانویی در زمینه مصالح ساختمانی به صورت رسمی بسط و گسترش داده است. شرکت نانو فراز سپاهان دارای گواهی ثبت علامت تجاری و گواهی ثبت اختراع، کسب گواهینامه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و جزو شرکت های دانش بنیان تولیدی مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری می باشد و به عنوان شرکت‌ پیشرو در زمینه توليد پوشش ‏هاي نانو و ارائه راه حل‌های خاص به سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، تائیدیه خواص مختلف محصولات خود را منطبق با آخرین استانداردهای جهانی ASTM  و ISO از مراکز مهم پژوهشی صنعتی دریافت کرده است. هدف اصلی ما با نگاه به آینده تلاش در جهت معرفی و کاربردی کردن این فناوری به صنعت و مردم کشور عزیزمان ایران می‏باشد.

6. آشپزخانه و حمام به طبقه پایین نم پس می‏ دهند آیا با نانو پوشش می توان مشکل را رفع کرد؟

بله. اگر ساخت آشپزخانه و حمام اشکال سازه ‏ای نداشته باشد می ‏توانید درز‏ها را خالی کرده و داخل آنها از کد NFS-2028IMP با قلم مو اجرا کنید و سپس درزها را با مواد مرغوب پر کنید و دوباره روی آن را کد NFS-104 یا NFS-2028IMP اجرا نمایید. اگر در نما از سنگ‏های با سوراخ قابل مشاهده با چشم استفاده کرده ‏اید بهتر است اول روی آن ماستیک یا بتونه بزنید و سپس کد NFS-2028IMP یا NFS-290 اجرا نمایید.

7. چگونه می توان شوره، دوغاب، دوده، چربی و انواع کثیفی را از روی سطح سنگ و کاشی پاک کرد؟

با استفاده از شوینده Bioclean-331 بدون از بین رفتن جلای سنگ و کاشی وبدون ایجاد زرد گروی ، سطح سنگ و کاشی کاملاً تمیز می شود. حتما برای سنگ شوینده را با 3 برابرآب رقیق کنید و بعد استفاده نمایید. بعد از اعمال شوینده بر روی سطح کاشی و سنگ، پس از گذشت 5 تا 10 دقیقه سطح را با واترجت بشوئید. بهتر است قبل از اجرا، یک قسمت تست شود.

8. آیا می ‏توانیم روی در حمام و دستشویی خانه خودمان از نانو چوب استفاده کنیم؟

بله. به راحتی با اسپری و پولیش دادن می ‏توانید چوب را از تورم و پوسته پوسته شدن محافظت کنید. حتی روی میز نهار خوری، میز پذیرایی کنار مبل و میز آرایش بسیار مناسب است. شما می ‏توانید هنگام سفارش MDF هم از ام ‏دی‏ اف‏ کار بخواهید تا قبل از PVC کردن ابتدا روی لبه‏ ها یا اصطلاحاً نری‏ ها برای شما نانو اجرا کند و بعد PVC کند. برای اطلاع از جزئیات می‏توانید به راهنمای کاربردهای نانو چوب در سایت مراجعه نمایید.

9. چگونه می ‏توانیم در مورد نحوه اجرای محصولات نانو پوشش اطلاعات کسب کنیم؟

می ‏توانید فیلم‏ های آموزشی را از سایت دانلود کنید.
می ‏توانید برگه مشخصات فنی هر محصول را مطالعه کنید.
می‏ توانید هشدارهای اجرایی هر محصول را در سایت مشاهده کنید.

10. چگونه از بین محصولات نانو پوشش ‏های مختلف محصول مناسب را انتخاب کنیم؟

شما می ‏توانید با مراجعه به منو راهنمای مصرف کنندگان سایت شرکت نانو فراز سپاهان به آدرس WWW.NANOFARAZ.COM به راحتی کاربرد انواع محصولات را ببینید و محصول مورد نظر را انتخاب کنید.

11. کدام محصول شما برای کف مناسب است؟

کد NFS-2028IMP یا NFS-290 برای کف از جنس آجر و نیز سنگ‏های لایمستون بسیار کاربردی است و باعث می ‏شود در دراز مدت به دلیل عدم جذب آب، سالم و بدون فرسایش و بدون لکه بمانند. در واقع چون جذب آب کل سطح به صفر رسیده است مصالح ساختمانی را در مقابل تمام خسارت‏ های ناشی از جذب محافظت می کنند.

12.اگر من در صنعت خاصی مثل هتل داری، سنگ، مرمت، شهرداری و یا چوب فعال هستم چگونه از کاربرد نانو‏پوشش‏ ها مطلع شوم؟

ما برای هر صنعت یک راهنمای کاربردی در سایت شرکت به آدرس www.nanofaraz.com با نام های زیر قرار داده ایم:
کاربرد نانو پوشش‌ها در هتل‌داری
کاربرد نانو پوشش‌ها در اماکن عمومی
کاربرد نانو پوشش‌ها در سازه های بتنی
کاربرد نانو پوشش‏ ها در صنعت سنگ
کاربرد نانو پوشش‌ها در صنعت چوب….

13. اگر ما یک کارخانه تولید کننده مصالح ساختمانی باشیم و بخواهیم کیفیت نانو پوشش ها و مناسب بودن آن‏ها برای محصول خود را بررسی کنیم چگونه باید این کار را انجام دهیم؟

شرکت نانو فراز سپاهان تمام تست‏ های مربوط به کارایی و کیفیت محصول را انجام داده است و شما می‏ توانید با مراجعه به سایت شرکت در منوی درباره نانو فراز قسمت تاییدیه ‏ها آن‏ها را ملاحظه کنید و هر تست بر طبق یک استاندارد بین‏ المللی انجام شده که شما می‏ توانید طبق روش آن، خودتان تست‏ها را تکرار کنید و سپس محصول مناسب خود را انتخاب کنید.

14. تفاوت نانو پوشش با رزین‏ های براق قدیمی چیست؟

رزین‏ ها چون قابلیت تنفس سطح را می ‏بندند آسیب جدی به نما وارد می‏ کنند در حالی که با استفاده از نانو پوشش‏ ها قابلیت تنفس سطح از بین نمی‏رود و اگر نم و رطوبتی پشت نما باشد، به سادگی تبخیر میشود و هیچ آسیبی به مصالح ساختمانی نمی‏رساند. در واقع آنچه باعث پوسته پوسته شدن رنگ میشود همین عدم تنفس سطح است، از عوامل مخرب دیگر رزین ها زردگروی آنها می ‏باشد که در دراز مدت ظاهر نما را زشت و فرسوده می‏ کند.

نانو فراز سپاهان

کاربرد نانو

در صنایع مختلف

سطحی که میخواهید آن را ضد آب و حفاظت کنید و مانع فرسایش و کثیف شدن ان شوید ، چه سطحی است؟