نانو فراز سپاهان

راهنمای

مصرف کنندگان

ردیفنام محصول چیست؟این محصول برای چه سطحی مناسب است؟این محصول برای استفاده روی چه سطحی ممنوع است؟این محصول چه ویژگی به سطح می‏دهد؟این محصول بعد از اجرا چه شکلی خواهد داشت؟ وضعیت ظاهری چگونه است؟این محصول چند متر را پوشش میدهد؟روش اجرا این محصول به چه صورت است؟این محصول با چه چیزی و چقدر رقیق میشود؟عمر محصول چه مدت است؟قیمت محصول برای رقیق آن و یا برای غلیظ است؟نوع بسته بندی برای ارایه به بازار چگونه استآیا شرکت نمونه کوچک جهت بررسی و انتخاب محصول ارایه می‏کند؟این محصول چه تاییدیه‏ های دارد؟بعد از اجرای نانو چه زمانی می‏توان سطح را تست کرد؟ این محصول چه تاییدیه های را اخذ کرده است؟
1NFS-104• آجررسی • چوب • دیوار رنگ شده • سیمان • بتن • هر سطحی که خواص ضد لکه و ضد نوشتار همراه با آبگریزی و روغن گریزی نیاز دارد. • برای مخلوط کردن با سیمان برای بند کاشی‌ها مناسب است.• بر روی سطوحی که جذب آب ندارند قابل استفاده نیست. • روی سطوحی که قرار است بعداً رنگ شوند مناسب نیست.• آبگریز- روغن گریز-ضد آب و ضد روغن و ضد لکه، ضد نوشتار، مقاوم به شوره قوی• لایه میکرو متری تشکیل میدهد. روی سطح امتحان کنید ممکن است زیر لایه تیره یا زنده‏تر شود.• هر یک کیلو با سه برابر آب ترکیب می‏شود و به طور کل بیست متر مربع را پوشش دهی می‏کند.• با قلم مو و پیستوله اجرا شود. حتما بعد از بیست دقیقه تکرار شود. • توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• با سه برابر آب نرم* رقیق شود. • برای گچ باید با 5 برابر آب رقیق شود.• حدود 5 سال• قیمت آمده در سایت قیمت غلیظ است. برای محاسبه قیمت هر یک کیلو محصول رقیق شده، قیمت داخل سایت را تقسیم بر 4 کنید تا قیمت یک کیلو رقیق را بدست آورید.• بسته بندی بصورت سطل یک کیلویی، سه کیلویی و هشت کیلوی می‏باشد.• نمونه 50 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری • نفوذ بذیری از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی • بررسی ضد شوره بودن پوشش • بررسی اثر دوغاب• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد از اجرا سطح را تست کنید.
2NFS-2028IMP• آجر نسوز • سنگ با جذب آب • لایمستون • تراورتن • بتن • سیمان • هرسطح دارای جذب آب که بخواهیم آن را ضد آب و مقاوم به آب کنیم.• بر روی سطوحی که جذب آب ندارند قابل استفاده نیست، مثل گرانیت و مرمریت• آبگریز و ضد لکه • برای سطوح سنگی مثل لایمستون و یا آهکی متمایل به مرمریت خواص ضد فرسایش دارد.• بدون تشکیل لایه و با قدرت نفوذ بالا تا عمق یک سانتی متر • هیچ تغییر رنگی روی سطح ندارد.• هر یک کیلو با سی برابر آب ترکیب می‏شود و به طورمیانگین صد متر مربع را پوشش دهی می‏کند.• با قلم مو و پیستوله اجرا شود. حتما در لحظه خیس روی خیس چهار دست اجرا شود و دیگر روی آن برنگردند. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• با سی برابر آب نرم رقیق شود.• تست استاندارد لوله رایلم این محصول تا بعد از 10 سال همچنان عدم جذب آب را نشان می‏دهد.• قیمت‏ برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد. . برای محاسبه قیمت هر یک کیلو محصول رقیق شده، قیمت داخل سایت را تقسیم بر 31 کنید تا قیمت یک کیلو رقیق را بدست آورید.• بسته بندی ربع و یک و بیست کیلویی می‏باشد.• نمونه 120 میلی‏لیتر به صورت رقیق موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری • میزان عمق نفوذ • میزان نفوذ بخار آب • بررسی اثر دوغاب• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
3NFS-200SP• سطوح با جذب پایین مثل سنگ مرمریت، تراورتن و فلز • هر سطح با جذب آب پایین که بخواهیم آن را ضد شوره و ضد آب کنیم.-• آبگریز قوی • برای سطوح سنگی مثل مرمریت خواص ضد فرسایش دارد.• نفوذی و بدون تشکیل لایه• هریک کیلو چهل متر مربع را پوشش دهی می‏کند.• اسپری و سپس پولیش. در صورت نیاز به رقیق سازی با حلال 402 و یا تینر 3000 این کار را انجام دهید. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی است. خالص روی سطح اسپری شود• حدود 2 سال• قیمت آمده در سایت‏ برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد.• بسته بندی ربع، یک و بیست لیتری می‏باشد.• نمونه 50 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
4نانو شیشه EC-211• شیشه ساختمان و ماشین-• آبگریز می‏کند • کمک می‏کند سطح راحت‏تر تمیز شود و نیاز به شوینده نداشته باشد و با یک دستمال کشی ساده تمیز شود.• بدون تشکیل لایه• هریک کیلو چهل متر مربع را پوشش دهی می‏کند• اسپری و سپس پولیش دهید. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید• بدون رقیق سازی است و خالص روی سطح اسپری شود.• حدود 1 سال• قیمت‏ آمده در سایت برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد.• بسته بندی ربع و یک و بیست لیتر می‏باشد.• نمونه 50 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
5نانو چوب-EC-311• سطوح چوبی رنگ شده مثل درب حمام و دستشویی و هر سطح چوبی رنگ شده و چوب خام، ام‏دی‏اف و نئوپان استفاده می‏شود.-• ضد آب و ضد تورم، ایجاد آبگریزی و عدم تورم، ضد پوسته پوسته شدن رنگ و چوب• نفودی و بدون تشکیل لایه• هر یک کیلو برای 25 متر طول ام‏دی‏اف و یا 4 متر مربع چوب خام و یا 40 متر مربع چوب رنگ شده بکار می‏رود.• قلم مو و یا اسپری. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی است و خالص روی سطح اسپری شود.• تا زمانی که نانو روی چوب باشد خواص ضد تورم را دارد. اگر روی چوب رنگ شده اجرا میکنید بهتر است هر 6 ماه یکبار شارژ کنید.• قیمت‏ آمده در سایت برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد.• بسته بندی ربع و یک و بیست لیتر می‏باشد.• نمونه 50 میلی‌لیتر غلیظ موجود است.• گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش 24 ساعت بعد و ترجیحاً 48 ساعت بعد سطح را تست کنید.
6NFS-290 چند منظوره• سطوح آجری (مخصوصاً رنگ تیره) • سنگ های شوره دار • هر سطح با جذب آب پایین-• آبگریزی قوی • ضد فرسایش • ضد شوره • زنده کردن زیر لایه• نفوذی و بدون تشکیل لایه • زنده شدن زیر لایه• هر یک کیلو بسته به سطح، حدود 4 تا 10 متر مربع را پوشش‌دهی می کند.• قلم مو و یا اسپری. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی• حدود 5 سال• قیمت آمده در سایت قیمت آماده به مصرف است.• بسته‌بندی یک و بیست لیتری می‌باشد.• نمونه 50 میلی‌لیتر آماده به مصرف موجود است.گواهی‌نامه معتبر نانو مقیاس تولیدی از ستاد نانو ریاست جمهوری• بهتر است برای بررسی کیفیت نانو پوشش یک هفته پس از اجرا، تست شود.
7شوینده شوره و دوغاب BIOCLEAN-331• آجر • بتن • سیمان • برای سنگ، رقیق و با احتیاط استفاده شود. • کلیه سطوح مصالح ساختمانی و ... که نیاز به رفع دوده و چربی و شوره از روی سطح باشد.• روی سطوحی که احتمال واکنش با آن را می‏دهید استفاده نکنید.• تمیز کردن شوره، دوغاب، دوده، چربی و جرم و مواد شیمیایی از سطح• بدون تغییر رنگ و در مدت ده روز در محیط زیست تجزیه می‏شوند.• هر یک کیلو سه تا پنج مترمربع را پاک و تمیز می‌کند.• قلم مو و یا اسپری. توصیه می‏شود هشدارهای اجرایی سایت را ببینید.• بدون رقیق سازی است و خالص روی سطح اسپری شود یا با قلم مو اجرا شود.• شوینده فقط جهت رفع شوره و جرم و دوغاب است و عمر دراز مدت مطرح نمی‏باشد.• قیمت‏ آمده در سایت برای محصول غلیظ و بدون رقیق‏سازی می‏باشد. • این محصول بسته 4 لیتری و 20 لیتری دارد.-• نمونه 250 میلی‏لیتر غلیظ موجود است.-• تا خشک شدن سطح صبر کنید و سپس نتیجه را ببینید.