گالری

گالری تصاویر

 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سال 97

نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری (ICS2017) اصفهان مرداد ماه 1396

بازدید مسیولان شهرداری اصفهان و هیئت همراه از غرفه شرکت نانو فراز سپاهان در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مرداد ماه 1397

نمایشگاه استارتکس 97

بازدید دانش آموزان نخبه استان اصفهان از شرکت نانو فرازسپاهان جهت آشنایی با مفهوم کلی کارآفرینی با تمرکز بر کارافرینی بانوان

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان96