اثرات اقتصادى/صنعتی پوشش های خود تمیز شونده


اثرات اقتصادى/صنعت پوشش های خود تمیز شونده
در سال 2009نرخ بازار جهانى براى محصولات فوتوكاتاليستى 848 ميليون دلار بود. نرخ رشد سالانه محصولات براى پنج سال آينده 3/14 درصد پيش بينى شده است و انتظار می رود حجم محصولات جهانى به نرخ 7/1 ميليارد دلار در 2014 برسد. با توجه به شكل (3) بزرگترين حجم فروش مواد فتوكاتاليستى، بخش مواد توليدى هستند كه افزايش فروش آنها از3/740 ميليارد دلار در سال 2009 به تقريبا 5/1 ميليون دلار در 2014 قابل پيش بينى است. با نرخ رشد سالانه پیش بينى می شود محصولات مصرف كننده در طول پنج سال آينده 2/13 درصد افزايش يابد كه متناسب با آن حجم فروش اين محصولات در بازار از 1/85 ميليون دلار در سال 2009 به 4/158 ميليون دلار در سال 2014 افزايش می يابد.
محصولات ديگر از مجموع 1/22 ميليون دلار فروش در سال 2009 حجم كوچكترى را به خود اختصاص دادند. با 7/8 درصد نرخ رشد سالانه محصولات پيش بينى می شود فروش محصولات در بازار به نرخ 6/33 ميليون دلار در سال 2014 برسد. شكل هاى نشان داده شده از فروش محصولات در بازار به كل بخش فتوكاتاليستى وابسته است. فوتوكاتاليستهاى نانومقياس در داخل اين مقادير گنجانده شده اند اما به صورت جزئى تأكيدى بر آنها نشده است. با اين حال، درصد محصولات نانومقياس قابل توليد در طول سالهاى اخير افزايش يافته است و اين روند احتمالا در آينده ادامه خواهد داشت.

2-آثار وابسته به اجتماع
اگرچه عموم مردم بر روى فتوكاتاليستها تمركز و توجه خاصى ندارند، اما اثرات ملموسى از بسيارى از كاربردهاى فتوكاتاليستی وجود دارند كه قبلاً به صورت خلاصه بررسى شد. علاوه بر افزايش بهره بردارى از فتوكاتاليست هاى نانوذره اى برخى از اين كاربردها به طور گسترده اى در حال افزايش هستند و در محصولات مصرفى روزانه قرار گرفته اند. فتوكاتاليستها به طور گسترده اى در محيط زيست، محصولات نظافتى و در محصولات آرايشى به كار می رود. برنامه هاى كاربردى انرژى در مراحل اوليه تحقيق هستند و به اين ترتيب ارتباط كمترى با آثار كنونى دارند. اثرات كلى می تواند به شرح زير خلاصه شود:
• كاهش آلاينده ها
• استفاده حداقل از مواد شيميايى
• افزايش هزينه درآمد

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *